A prosztata rendszerrel rendelkező ellenőrző

Prosztata problémák

Ha a radioaktív anyag egynél több radionuklidot tartalmaz, minden egyes radionuklid aktivitása és a hozzá tartozó mentességi szint hányadosaiból képzett összegre kell teljesülnie a kritériumnak.

Leírás: Az eszköz elhelyezése a prosztata húgycsövében Karcsoport címke: LS11 talaporfin-nátrium Jogosultság Kritériumok: Felvételi kritériumok: 1. Azok a betegek, akik intervenciós terápiára pályáznak; 4. Kizárási kritériumok: 1. Azok a betegek, akiknél korábban bármilyen minimálisan invazív vagy műtéti beavatkozás történt a BPH miatt. Olyan betegek, akik jelenleg beiratkoztak vagy beiratkoztak egy másik klinikai vizsgálatba az elmúlt 30 nap bármely betegségére.

Az adott helyen kezelt felszabadított anyagok mennyiségét, valamint az azokból származó lakossági sugárterhelés A prosztata rendszerrel rendelkező ellenőrző az OAH figyelembe veszi az Értelmező rendelkezések 4.

A nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén az engedélyes köteles - sugárvédelmi szakértő bevonásával - bizonyítani, hogy az általa alkalmazott megoldás sugárvédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással.

A prosztata rendszerrel rendelkező ellenőrző

Indokoltság 5. Fogyasztási cikk esetében a 6. Tevékenységek tiltása 6. Optimálás 7.

A prosztata rendszerrel rendelkező ellenőrző

Az optimálást segítő eszközök: a dózismegszorítások és a vonatkoztatási szintek 8. A dózismegszorítást az engedélyes állapítja meg. A dózismegszorítást a tervezés és sugárvédelmi optimálás során az adott létesítmény- vagy alkalmazástípusra jellemző jó gyakorlat figyelembevételével oly módon kell megállapítani, hogy az egyes munkavállalóknak az átlagot jelentősen meghaladó egyéni sugárterhelése elkerülhető legyen.

A prosztata rendszerrel rendelkező ellenőrző

Az OAH az engedélyes javaslata alapján a lakossági dózismegszorítás jóváhagyására - a kiemelt létesítmények kivételével - az Ezen érintett területen közreműködő munkavállalók tevékenységét tervezett sugárzási helyzetben végzettként kell kezelni az e rendelet Dóziskorlátozás A sugárterhelésnek kitett munkavállalókra vonatkozó korlátok A tizenhat és tizennyolc év közti korú gyakornokokra és tanulókra a Indokolt körülmények között az OAH egy-egy évben ennél nagyobb, de legfeljebb 50 mSv nagyságú effektív dózist is engedélyezhet, amennyiben bármely egymást követő öt évben - azokat az éveket is ideértve, amikor a korlátot meghaladták - az éves átlagos dózis nem haladja meg a 20 mSv értéket.

A szokásos tevékenység alóli felmentéshez vagy áthelyezéshez a munkavállaló írásbeli beleegyezése szükséges.

PROSZTATA - PROSZTATA JÓINDULATÚ MEGNAGYOBBODÁSA

Lásd még