Prostate cancer management medscape

prostate cancer management medscape

Burnout among social workers. Orv Hetil. Mák, K. Orvosi Hetilap, 44 Burnout Among Social Workers. Bevezetés: Napjaink egyik legszélesebb körben emlegetett jelensége a kiégés burnoutmely a leggyakrabban a segítő szakmákban dolgozókat érinti.

prostate cancer management medscape

Célkitűzés: Munkánk célja a kiégés jelenségének komplex vizsgálata szociális munkások körében. A hangulatzavar kimutatásához a Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatát alkalmaztuk, továbbá az Erőfeszítés-Jutalom Egyensúlytalanság Kérdőív és a Társas Támogatás Kérdőív is kitöltésre került.

Tartalomjegyzék

Eredmények: Összesen fő töltötte ki a kérdőívet: férfi, nő. A kiégésnek vannak befolyásolható munkahelyi attitűdök, társas támogatás és nem befolyásolható életkor, nem, család tényezői, melyeket az esetleges prevenciós, illetve intervenciós beavatkozások során figyelembe kell venni.

prostate cancer management medscape

Burnout was assessed by the Maslach Burnout Inventory MBIand the intensities of dysfunctional attitudes were also studied.

Depression was detected by the abbreviated version of the Beck Depression Questionnaire, furthermore social supports and effort-reward imbalance were also examined.

prostate cancer management medscape

The mean burnout scale was In a multivariate analysis, the female gender OR: 5. There was a significant association among burnout, depression and dysfunctional attitudes. Our work draws attention to the modifiable and unmodifiable risk factors of burnout in this population, which may help in the development of preventive strategies.

prostate cancer management medscape

Lásd még