Normal prostate volume according to age, Mely ráktípusoknál kerülném a retinol-kiegészítést | addon.élet

A Zenflow Spring System EU biztonsági és teljesítményvizsgálata

Látták: Átírás 1 Eredeti közlemény Új lehetőségek és bevált utak a prosztatarák laboratóriumi diagnosztikájában Kovács L. Gábor Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézete és Szentágothai János Kutatóintézete, Pécs A prosztatarák elsősorban az idősebb férfiak betegsége, de negyvenéves életkor után bármikor megjelenhet.

A PSA a prosztata sejtjei által termelt fehérjemolekula, melynek mérése a szérumban forradalmasította a prosztatarák kezelését.

A PSA azonban nem specifikus a prosztatarák kimutatására. A jóindulatú prosztatamegbetegedések, csakúgy, mint a prosztata fizikai ingerlése digitális rektális vizsgálat, biopszia, katéterezés vagy akár az ejakuláció a PSA-szint növekedését okozhatják a szérumban.

Sokfajta származtatott paramétereket dolgoztak ki Prostatitis a férfiakban Megfelelő szakasz a céljából, hogy növeljék a PSA specificitását.

Clinical Trials Register

A szerző a dolgozatban áttekinti a rutinellátásban, illetve a kutatásban alkalmazott leggyakoribb laboratóriumi markereket. A laboratóriumi markerek minden kétséget kizáróan alkalmasak arra, hogy szakszerű alkalmazásukkal csökkentsék az előrehaladott, valamint a metasztázisos prosztatarák előfordulását, illetve a prosztatarák-specifikus halálozást. A jövőt illetően új perspektívát kínál a keringő tumorsejtek kimutatása, illetve a mikrorns-profil vizsgálata, különösen a prognosztika területén.

Kulcsszavak: prosztatarák, PSA, új laboratóriumi markerek, szűrés, rutinellátás, kutatás Prostate cancer is usually a disease of elderly men, however, over 40 years of age the tumor can appear at any times.

Mely ráktípusoknál kerülném a retinol-kiegészítést | addon.élet

PSA is a protein molecule synthesized by prostate cells. Measurement of serum PSA has revolutionized the diagnosis and treatment of prostate cancer.

However, PSA is not sufficiently specific for the detection of prostate cancer, since serum PSA might also be elevated in benign prostate diseases, as well as following physical stimulation of the gland digital rectal examination, biopsy, catheterization, or even ejaculation. To increase the specificity of PSA, different derivative parameters have been developed i. The author normal prostate volume according to age laboratory biomarkers related to prostate cancer, used either in the routine clinical practice, or in research.

Laboratory normal prostate volume according to age seem to be useful tools to reduce the incidence of advanced stage, or metastatic prostate cancer, and the cancer-related death rate. A promising perspective for the future is the detection of circulating prostate cancer cells and the profiling of micrornas, especially on the field of tumor prognosis. Kovacs LG. New challenges and earlier approved methods in the laboratory diagnosis of prostate cancer.

Hungarian OncologyKeywords: prostate cancer, PSA, new laboratory markers, screening, routine diagnosis, research Levelezési cím: Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár, az MTA r.

normal prostate volume according to age

Elfogadva: október 1. A mirigyből a szeminális plazmába választódik ki, és a PSA felel az ondó cseppfolyósításáért. A szeminális transzporttal ellentétes irányú, véráramba történő PSA-kibocsátás igen kis mennyiségben történik egészséges férfiaknál a szeminális kibocsátás milliomodrésze jut csak a vérplazmába 1. A PSA ennél nagyobb arányú bejutása a véráramba csak azokban az esetekben történhet meg, ha a prosztata hámsejt jei nek membránja megsérül.

Bár a megnövekedett PSAszintet a szérumban jóindulatú prosztatabetegségek is okozhatják pl. Így a megnövekedett PSA-szint jelzi a prosztata megbetegedéseit, köztük a prosztatarákot, de a PSA emelkedése hangsúlyozottan nem rákspecifikus. Ugyanakkor a megnövekedett szérum-psa-szint több évre vagy évtizedre előre tudja jelezni a prosztatarák előfordulását 1, 2.

Mindezekkel együtt, a PSA mérése forradalmasította a prosztatarák kezelését. Az elmúlt évtizedben több hazai összefoglaló közlemény is napvilágot látott, amelyek magyar beteganyagon is megerősítik a fenti következtetéseket 3 5. A jóindulatú prosztatamegbetegedések, csakúgy, mint a prosztata fizikai ingerlése digitális rektális vizsgálat, biopszia, katéterezés vagy akár az ejakuláció a PSA-szérumkoncentráció növekedését okozhatják.

  • The Prostate And Bladder Problems in Hungarian | Continence Foundation of Australia
  • ABHD4-dependent developmental anoikis safeguards the embryonic brain | Nature Communications

Egyszerűsítheti az eredmények értelmezését, ha a vérvételt megelőzően pár napig elkerüljük a fenti faktorokat. Továbbá az egyes PSA-assay-k közötti méréstechnikai és analitikai különbségek is nehezíthetik az eredmények értelmezését. Különböző származtatott paramétereket dolgoztak ki annak a céljából, hogy növeljék a PSA specificitását.

Ultrasound Video showing a grossly enlarged Prostate ( BPH ).

Ezek közül talán a PSA-sűrűség a legspecifikusabb paraméter, de ahhoz, hogy pontosan megmérjék a prosztata méretét, ultrahangos vizsgálatra van szükség.

A PSA aktív formája gyorsan és visszafordíthatatlanul komplexet képez egyes proteáz gátlókkal, míg az inaktív fpsa nem képez komplexet Mivel a tpsa az ACT-PSA és az fpsa összege, a cpsa-tpsa aránynak klinikai szempontból egyenlőnek kell lennie az fpsatpsa aránnyal. Az fpsa-tpsa arányt korábban használták, mint a cpsa-tpsa arányt. Professional Publishing Hungary 3 Laboratóriumi markerek prosztatarákban A szabad PSA egyéb alformái Az úgynevezett jóindulatú PSA bpsa az fpsa egy alformája, amely kapcsolatban van a prosztata átmeneti zónájával, amely a benignus prosztatahiperpláziában BPH fontos szerepet játszik.

Az fpsa egy másik alformáját is beazonosították anti-psa antitestek használatával, amelyek nem észlelik a LysLysnál hasított PSA-t. Ugyan az ipsa különbséget tud tenni a prosztatarák és a BPH között, alkal mazása korlátozott, mivel nincs kereskedelmi forgalomban kapható assay. Egy új laboratóriumi teszt is elérhető panelként, 4K néven.

Ez a panel kombinálja a tpsa-t, fpsa-t, ipsa-t valamint a humán kallikrein 2-t KLK2és meglehetősen magas prediktív értékkel bír Egy másik alforma a propsa, amit -7 proPSA-nak neveztek el, és természetes formában 7 aminosav N-terminális pro-leader peptidből áll, amely proteolitikus hasítással gyorsan hasad -4 proPSA-ra vagy -2 proPSA-ra.

A propsaszár mazék -2 proPSA-t nem lehet tovább hasítani enzi mati kusan normal prostate volume according to age PSA-vá, és a peptidszármazék a prosztatarák régió jában halmozódik fel. Nagy multicentrikus tanulmányok is megerősítették, hogy a phi érzékenyen detektálhatja az agresszív prosztatarákot 17 A PSA-val történő általános szűrési stratégia phi-vel történő kiegészítése ugyan kismértékben növeli a vizsgálatok költségeit, azonban ezzel egyidejűleg csökkentheti a szükséges vizitek, laboratóriumi tesztek és biopsziák számát.

A növekvő phiértékek korrelációba hozhatók a Gleason-pontszám 7 növekvő valószínűségével a prosztatadaganat felismerésében Két tanulmányban, amelyben több mint férfi vett részt, egymástól függetlenül kimutatták, hogy a prosztatarák relatív kockázata 3,6 4,7-szeresen 17, 18 magasabb azoknál a férfiaknál, akiknél a phi értéke magasabb, mint a legalacsonyabb kvartilis.

A Gleason 7 PCa kockázata 1,6-szeresre nő, ha a phi-értékek a legmagasabb kvartilisben vannak A phi-nek szignifikánsan magasabbak a medián értékei agresszív prosztatarákban, és a Gleason 7 PCa aránya megnövekszik a phi értékével A phi ígéretes adatokat mutat, főként, ha az agresszív prosztatarák kimutatására koncentrálunk.

Mások az agresszív prosztatarák megnövekedett kockázatát észlelték megnövekedett szarkozinszint esetén Egy másik nagy tanulmány szerint is a magas szarkozin- és glicin koncentráció összefüggésbe hozható a prosztatarák kockázatával Más tanulmányok a szérumban és plazmában levő szarkozinról, kevesebb pácienst bevonva, szintén jellemző adatot találtak.

‪Antal Zemplenyi‬ - ‪Google Académico‬

Ezekről azonban az eddigiekben nem bizonyosodott be a valódi klinikai, diagnosztikai érték 25 ban publikálták a spondin-2 extracelluláris mátrix fehérje 22 és a galectin-3, egy tumor asszociált fehérjemolekula szerepét.

A galectinszintet az eddigiekben normal prostate volume according to age csak a metasztá zisos prosztatarákos betegek és a nem rákos betegek széru maiban hasonlították össze Azonban a korai ígéretes klinikai adatokat nem 4 Kovács sikerült megerősíteni, és a KLK2 nem került át a kereskedelmi forgalomba.

normal prostate volume according to age

Két független multicentrikus tanulmány is kimutatta a PCA3- assay remek klinikai értékét normal prostate volume according to age férfiaknál, akiknél a korábbi biopszia eredménye negatív lett 31valamint azoknál is, akiknél ismétlő biopsziát végeztek A prosztatarák valószínűsége megnőtt az emelkedett PCA3-értékekkel.

Adenocarcinoma prostate acinar score gleason 8 PCA3 jelenleg nem alkalmas arra, hogy helyettesítse a PSA-t elsődleges tesztként a klinikai gyakorlatban, mivel hiányoznak a megfelelő cut-off értékek. A komplikált mérési eljárástól, a viszonylag magas költségektől kb. Magyar szerzők 3 közel beteg analízisével igazolták, hogy a PCA3-teszt specifikusabb és hatékonyabb, mint a szérum-psa.

Szarkozin Sreekumat és mtsai 36 úgy találták, hogy a szarkozin koncentrációja szignifikánsan magasabb a prosztatarákos férfiak vizeletüledékében és felülúszó folyadékában egyaránt, összehasonlítva a nem prosztatarákos férfiak értékeivel. Ezzel ellentétben egy másik tanulmány férfinél úgy találta, hogy szignifikánsan alacsonyabb a szarkozinszint a prosztatarákos férfiaknál a nem prosztatarákos férfiakhoz képest, és Fájdalom hiperplázia prosztata különbség az egészséges és a prosztatarákos férfiak között A szarkozint kereskedelmi forgalomban kapható aminosav-assay-vel mérték, és az értékeket a vizeletkreatininre normalizálták Szoros korreláció volt a szarkozin és a kreatinin között, ami azt mutatja, hogy a szarkozin a vizeletbe a glomeruláris mechanizmusokkal jut be A szarkozin nem prosztataszövet-specifikus, és nem kapcsolódik a tumor agresszivitásához vagy újra megjelenéséhez.

Így nem valószínű, hogy a szarkozin alkalmas marker a prosztatarák kimutatására. Következtetés a vizeletmarkerekről A prosztatarák vizeletből való kimutatása technikailag meg való sít ható, mint ahogy azt több tanulmány is mutatja, de egyelőre kevés a tapasztalat nagy betegmintákon Számos új markert, mint például a cink alfa2-glikoproteint, tioszulfátot vagy a markerek kombinációját mérték.

Ugyanakkor a vizelet preanalitikai körülményei jóval bonyolultabbak, mint a szérumé, és a vizeletgyűjtés folyamata változékony, ami a klinikai eredmények ellentmondásosságát eredményezheti. Kicsi, egyszálú RNS-szekvenciák, amelyek nem kódolnak fehérjéket, sokkal inkább azok célgénjeinek kontrollálása a funkciójuk.

Alapvető szerepük van a sejtciklus, túlélés, differenciálódás, növekedés és az apoptózis folyamataiban A mirns és a prosztatarák Lézeres prosztatitis kezelés kapcsolat jól megalapozott a szakirodalomban, és legalább féle mirns-hez köthető 41, A mirns-ek közreműködnek a prosztatarák kialakulásában és fejlődésében 43, Elvileg a különböző mirns-ek expressziója diagnosztikai biomarkerként használható.

A célgéntől függően a mirns-ek tumor-elősegítőként oncomir-ek vagy tumor szup presszorként funkcionál hatnak. A mir a tumor szup presszor p53 célpontja, és úgy találták, gyakran elcsendesített a prosztatarákban.

ABHD4-dependent developmental anoikis safeguards the embryonic brain

A magas fokú prosz tata-intraepithelialis neoplasia HGPIN és a lokalizált adeno car ci noma közötti átmenetet összefüggésbe hozták a mirns-ek alulszabályozottságával. Összességében a prosz tata rák patogenezisét tumor-elősegítő és -gátló mirns-ek egyensúlyának hatása befolyásolja, ami terápiás lehetőséget jelenthet.

Számos mirns-t androgénfüggőnek találtak pl. Ezekről a mirns-ekről megállapították, hogy kontrollálják a tumor növe kedést, -terjedést és a metasztázist azáltal, Professional Publishing Hungary 5 Laboratóriumi markerek prosztatarákban hogy több gént szabályoznak, úgymint a BAK1-et, EZH2-t és a ROCK1-et A jelenlegi kísérleti bizonyítékok arra utalnak, hogy a mirns-ek egy csoportja a metastamir RNS-ek részt vesznek a prosztatarák agresszív viselkedésében és a metasztázisképződésben.

normal prostate volume according to age

A rák fejlődése kapcsolatban áll az epithel-mesenchyma tranzícióval EMT. Az EMT fenotípussal bíró prosztata rák sejtek őssejtszerű tulajdonságokat mutattak, amelyek összefüggtek a mir és let-7 család csökkent expressziójával Kimutatták, hogy a mir és mir- alulszabályozott az EMT közben. A mir jelenléte nélkülözhetetlen faktor a p63 egy metasztáziscsökkentő gátló hatásához Az egypontos nukleotid-polimorfizmusok single nucle otide polymorphisms, SNPs sokféle mechanizmuson keresztül megváltoztathatják a mirns expresszió ját.

Jelenlétük befolyásolhatja az éretlen és érett mirns-ek transzkripcióját. A célgének mirns-kötő területein található SNP-k módosíthatják a 3 UTR-hez kötött mirns hatékonyságát, amely az onkogén vagy tumor szup presszor mirns-ek funkcióit módosíthatja Geno m asszoci ációs vizsgálatokkal GWAS genome-wide asso cia ti ons studies számos SNP-t azonosítottak, amelyek kapcsolatban állnak a prosztatarák kockázati faktoraival, mint például az életkor a diagnóziskor, patológiai agresszivitás és a családban előforduló rákos megbetegedések A rák fejlődésében játszott szerepüknek köszönhetően a mirns-ekben megvan a széleskörű lehetőség arra, hogy alkalmazzák őket mint diagnosztikai, prognosztikai, prediktív markerek, vagy hogy potenciális terápiás célpontok és farma ko geno mikai markerek legyenek elsődleges és metasz tati kus rák esetén egyaránt 49, A mirns-eknek sok olyan tulajdonsága van, amelyek vonzó biomarkerré teszik őket, beleértve, hogy kimutathatóak kevés mintából és formalinfixált szövetekből is.

Ráadásul specifikus és érzékeny kvantitatív real-time PCR-ral qrt-pcr különböző testnedvekben is kimutathatóak, mint például a szérum vagy a vizelet Egyre több Hogyan lehet megtudni mint egy prosztata fáj utal arra, hogy a keringő prosz tata tumorsejtek segíteni tudnak a rák megtalálásában, diagnózisában, előrejelzésében, és abban, hogy a legmegfelelőbb kezelést válasszák.

A keringő prosz tata rák sej normal prostate volume according to age mint lehetséges prognosztikai markereket vizsgálták. A normal prostate volume according to age marker egy olyan klinikai vagy biológiai jellemző, amelyet objektíven lehet mérni, és amely információt ad a rákos megbetegedés valószínűsíthető kimeneteléről a nem kezelt betegekben A keringő prosztatatumorsejtek kimutatása egyértelmű klinikai hasznot mutatott, mint prognosztikai marker, és mint a terá piás válasz követésére alkalmas marker.

A Zenflow Spring System EU biztonsági és teljesítményvizsgálata

Ebben a tekintetben a keringő prosztataráksejtek kimutatása jobb markernek bizonyult, mint a szérum-psa. Jelentős ellentétben áll ezzel az amerikai tanulmány Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian PLCO Screening Trialamely amerikai férfi bevonásával végzett vizsgálat során semmilyen különbséget nem talált a prosztatarák-specifikus halálozásban sem 7 évnyi, sem 10 évnyi követési idő elteltével Ezért is valószínűtlen, hogy különbség legyen a PSAszűrésen részt vett, valamint a PSA-szűrésen részt nem vevő amerikai férfiak halálozási aránya között.

Az alacsony biopsziaráta azt mutatja, hogy a férfiak kétharmadánál a prosztatarákot később sem diagnosztizálták. Ez az arány kétszer-háromszor nagyobb, mint a PLCO kísérletnél. A túldiagnosztizálás a megszokott PSA-szűrési eljárások során jelentős probléma. Míg a túldiagnosztizálásnak negatív pszichológiai hatásai lehetnek a betegekre nézve, addig a túlkezelés inkontinenciához, impotenciához és más klinikai mellékhatásokhoz vezet.

Az alacsony kockázatú prosztatarákos betegeknél az óvatos követés elfogadható, mint kezelésmentes opció 64, Míg a kezelés nélküli óvatos követés egyre népszerűbb, meg kell jegyezni, hogy a korai stádiumú megbetegedések kimutatása csak a biopszia eredményén alapszik.

A biopszia eredménye alapján lokalizáltnak tartott tumor később klinikailag jelentőssé válhat.

Clinical trials

Ez azt mutatja, hogy nem elhanyagolható azon férfiak aránya, akik bizonyítottan lokalizált prosztatarákban szenvednek, de klinikailag mégiscsak releváns tumoruk van 66 A metaanalízis problémái a PSA-szűrésben PSA-szűrés eredményeképpen óta metaanalízist publikáltak 62, 69 71és a legtöbb arra jutott, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a PSA mérése csökkentené a prosztatarák-specifikus halálozást.

Ennek a tanulmánynak az értéke, hogy kizáró kritériumai voltak a túl rövid követési idő, az elfogadhatatlanul magas PSA-szűrési szennyezettség a kontrollcsoportban, és a nem kielégítő részvétel a vizsgált csoportban A többi metaanalízis nem vette figyelembe ezeket a fontos szempontokat. Hangsúlyozni kell, hogy a metaanalízisek többnyire erősen kritizálható tanulmányokon alapszanak, így nem is tudják valójában megválaszolni, hogy a PSAszűrés hasznos-e A PSA képes akár 30 évre előre jelezni a prosztatarákot Az amerikai irányelvek szerint a PSA mérése nem ajánlott azoknak, akik 40 évnél fiatalabbak vagy 70 évnél idősebbek.

Rendszeres kétévenkénti szűrés ajánlott körültekintő tanácsadás után az év közötti férfiaknak Európában az alap PSA-szűrést a év közötti férfiaknak ajánlják azért, hogy csökkentsék a prosztatarák-specifikus halálozást és az előrehaladott, valamint metasztázisos prosztatarák előfordulását A túldiagnosztizálás és a túlkezelés elkerülése érdekében szükséges lehet többváltozós kockázat-előrejelző eszközök alkalmazása A legnegativisztikusabb a US Preventive Services Prostatitis az ICD- nál Force által készített, sokkal inkább gazdasági és nem orvosszakmai alapokon nyugvó ajánlás, amely teljes mértékig lemond a PSA-szűrésről Ugyanakkor a túldiagnosztizálás lehetősége kétszeres is lehet.

A PSA-t sokkal racionálisabban kell használni, és a kezdeti stádiumban óvatos követést kell alkalmazni a megfelelő betegeknél. Mindent összevetve, a kockázatra adaptált PSA-szűrés és diagnosztika, az FDA által jóváhagyott biomarkerek megfelelő használatával együtt a legvalószínűbb forgatókönyv a közeli jövőben.

Az új technikák, mint a genomika, proteomika vagy metabolomika, csakúgy, mint az új képalkotó eszközök multiparaméteres MRIés az összes paraméter egyidejű használata elsősorban többváltozós modellekben, tovább fokozhatják a prosztatarák-diagnosztika pontosságát pár éven belül. Más szűrési kísérleteknek, és e kísérletek metaanalíziseinek súlyos hibái vannak, így körültekintően kell őket értelmezni.

Ugyanakkor a rendszeres normal prostate volume according to age hátrányait, nevezetesen a túldiagnosztizálást és a túlkezelést csökkenteni lehet szelektív stratégiákkal, beleértve az óvatos követést.

Lásd még